AI

Haber içerikleri için özelleşmiş metin özetleyici.

Açık kaynak kodlu

Açık Kaynak Kodlu Kütüphane

Sadedegel, Türkçe haber metinlerini makine öğrenmesi algoritmaları ile özetlemek için geliştirilmiş açık kaynak kodlu bir kütüphanedir. Extraction based özetleme tekniğini esas almaktadır.
Detay Görüntüle

Chrome Tarayıcı Eklentisi

Sadedegel kütüphanesinin son kullanıcılar tarafından da kullanılabilmesi için bir Chrome eklentisi geliştirdik. Böylece kullanıcılar, desteklenen haber sitelerindeki metinleri hızlıca özetleyebilirler. Detay Görüntüle

Veri Toplama Aracı

Veri seti eksiklikleri Türkçe NLP projelerini için bir engel teşkil etmesin istiyoruz. Türkçe haber sitelerinden metin toplayan açık kaynak kodlu aracımız ile kendi veri setinizi oluşturabilir, yeni haber kaynakları ekleyerek gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
Detay Görüntüle

Veri Etiketleme Aracı

Sadedegel projesi kapsamında geliştirdiğimiz veri etiketleme aracını kullanarak, extraction based özetleme tekniği ile özetlenmiş veri setlerini hızlıca oluşturabilir ve makine öğrenmesi projelerinizde kullanabilirsiniz.
Detay Görüntüle

Kolay Kurulum

$ pip install sadedegel
Kopyalandı

Daha detaylı yönergelere github hesabımızdan ulaşabilirsiniz: GlobalMaksimum/sadedegel


Sadedegel'i hemen deneyin:


Sadedegel’e Hızlı Giriş

Sadedegel kütüphanesinde bir çok akış Doc sınıfıyla başlar. Bir metin ile Doc objesini çağırdığınızda

 • Sentence Boundary Detection (SBD)
 • Her bir cümle için word tokenization
 • Cümle BERT embedding hesaplaması
 • Cümle’ye ait rouge1 score hesaplaması

gibi işlemler gerçekleşir.

Şimdi Sadedegel'i deneyin:

Sadedegel version loading...

          from sadedegel.tokenize import Doc
text = """
Kapıyı aç Veysel Efendi! Mahmut Hoca'nın emriyle Uganda Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya gidiyoruz.
"""

d = Doc(text)

print(d.sents)
print()
print(f"Cümle 1 - Rouge1: {d.sents[0].rouge1('recall')} (recall) {d.sents[0].rouge1('precision')} (precision)")
print()

print(f"Cümle 1 uzunluğu: {len(d.sents[0])} ")
print(d.sents[0].tokens)

        

SadedeGel Veri Kümeleri

SadedeGel ile birlikte farklı formatlarda hazır veri kümeleri gelmektedir. Bunların bazıları ham veriler iken bazıları human-annotated veri kümeleridir.

Şimdi Sadedegel'i deneyin:

Sadedegel version loading...

          from sadedegel.dataset import load_raw_corpus
raw = load_raw_corpus()
d = next(raw)
d

        

SadedeGel Extraction Based Özetleyiciler

SadedeGel extraction-based özetleyicilerin tamamı, temelde cümle skorlaması yapan kural veya ML tabanlı sınıflardır.

Şimdi Sadedegel'i deneyin:

Sadedegel version loading...

          import numpy as np
from sadedegel.tokenize import Doc
from sadedegel.dataset import load_raw_corpus
from sadedegel.summarize import Rouge1Summarizer

raw = load_raw_corpus(return_iter=False)

d = Doc(raw[0])

print(f"Metin içerisindeki toplam cümle sayısı {len(d.sents)}")
print()

scores = Rouge1Summarizer().predict(d.sents)

print(scores)
print()

top3_index = np.argsort(scores)[::-1][:3]

for sent in np.array(d.sents)[top3_index]:
  print(f'⇨ {sent}')

        
Örneklere göz atın